Kontaktné údaje

Trenčianske minerálne vody, a. s.
tel.: 02/20 34 13 70
fax: 02/32 30 22 20
e-mail: miticka@miticka.eu