Podrobnejšie informácie o elektronickej fakturácií

Ako bude celý systém fungovať?

Veľmi  jednoducho.  Po zavedení Vášho súhlasu do nášho systému už nebudete dostávať faktúru v papierovej forme, ale e-mailom vo formáte PDF. K otvoreniu tohto formátu nie je z Vašej strany nutná žiadna úprava a ani nepotrebujete žiadny špeciálny software. Môžete sa teda sami rozhodnúť, či si daňový doklad vytlačíte, prípadne v koľkých kópiách, alebo uložíte v elektronickom formáte.

Súhlas s elektronickou fakturáciou si môžete stiahnuť tu

Potrebujem pre príjem faktúr nejaký špeciálny software?

Pre otvorenie dokumentu vo formáte PDF potrebujete program Adobe Acrobat Reader (verzia 8 a vyššia), ktorá je k dispozícii zadarmo. Na mnohých počítačoch je inštalovaný od výrobcu počítača.

Je to legálne?

Áno. Daňový doklad vo formáte PDF spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Prečo to robíme?

Medzi hlavné výhody daňových dokladov v elektronickej podobe patrí napr.:

  • časová a finančná úspora
  • šetrenie životného prostredia
  • skrátenie doby potrebnej na doručenie faktúry ku zákazníkovi
  • jednoduchá manipulácia s daňovým dokladom v elektronickej podobe
  • jednoduchá archivácia súborov PDF
  • možnosť elektronickej archivácie dokladov – úspora  priestoru pri archivácii