Minerálna voda Mitická aj pre lekárov NÚSCH a.s. v Bratislave

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava prevzal v rámci iniciatívy #mitickapomaha zásielku minerálnych vôd Mitická. Spoločnosť Trenčianske minerálne vody a.s. sa v rámci iniciatívy zamerala na najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva, medzi ktoré patrí aj pracovníci NÚSCH a.s. v Bratislave. Pitný režim, tak pomôže v ťažkom čase boja proti vírusu COVID-19 aj tejto inštitúcii.

Do iniciatívy sa zapájajú mnohé organizácie a zdravotnícke zariadenia, ktorým sú minerálne vody postupne distribuované. Na stránke www.mitickapomaha.sk je možné sledovať celý proces a aj aktuálny počet rozdaných fliaš minerálnych vôd.

„Iniciatíva s názvom #mitickapomaha, ktorú sme spustili s vypuknutím pandémie koronavírusu na pomoc pre organizácie a zdravotnícke zariadenia sa už po niekoľkých dňoch ukázala ako úspešná. Záujem o zaslanie minerálnych vôd prejavili rôzne zdravotnícke zariadenia a inštitúcie, ktoré denne s ochorením prichádzajú do styku. Pitný režim sme prostredníctvom iniciatívy rozdali napríklad do Detského kardiocentra, iniciatíve #ktopomozeslovensku, do zariadení pre seniorov, vodičom mestských liniek Dopravného podniku v Bratislave či poliklinikám. Sme radi, že prostredníctvom iniciatívy #mitickapomaha sme mohli aktuálne darovať minerálne vody aj do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Bratislave, či na polikliniku v Giraltovciach. “Verím, že kvalitný pitný režim bude prínosom popri náročnej a vyčerpávajúcej práci,“ povedala Monika Mišíková, Marketingová manažérka spoločnosti Trenčianske minerálne vody a.s.

Aká je momentálne situácia v zariadení a ako situácia ovplyvnila chod zariadenia?

V prvom rade chceme zdôrazniť, že bezpečnosť pacientov i zamestnancov ústavu je na prvom mieste.
V zmysle pokynov MZ SR a hlavného hygienika SR, NÚSCH, a.s. vypracoval „krízový epidemiologický plán“ na súčasnú mimoriadnu situáciu, ktorý sa bude postupne aktualizovať a revidovať. Pri vstupe do NÚSCH, a.s., je na recepcii pre každého pacienta zabezpečená dezinfekcia rúk, ochranné tvárové rúška a vykonáva sa aj meranie teploty. Situáciu nám pomáhajú zvládnuť aj študenti – medici lekárskych fakúlt. NÚSCH, a.s. naďalej poskytuje svojim pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami neodkladnú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. Sprísnili a zintenzívnili sme epidemiologické opatrenia na každom pracovisku a na lôžkových oddeleniach nie sú povolené návštevy až do odvolania. NÚSCH, a.s. má v súčasnej situácii obmedzenej štandardnej prevádzky pripravené tímy zdravotníckych pracovníkov, ktorí nastúpia do práce v prípade, ak by aktuálna skupina lekárov a sestier mala nariadenú karanténu pre styk s pozitívnou osobou na COVID-19.

Ako Vám pomohol pitný režim od Mitickej a pre koho bude určený?

Ďakujeme veľmi pekne za pitný režim a dodanie minerálnych vôd Mitická pre našich zamestnancov. Minerálne vody sme odovzdali na jednotlivé oddelenia NÚSCH, a.s.

Minerálne vody putovali aj na polikliniku Giraltovce. Na otázky nám odpovedala pani riaditeľka, Mgr. Zuzana Gajdošíková.

Aká je momentálne situácia na vašej poliklinike? Ako situácia ovplyvnila chod vášho zariadenia?

V meste Giraltovce, ako jednom z prvých, bol potvrdený koronavírus a tak sme si na vlastnej koži zažili dopad karantény a strach ľudí z nákazy. Museli sme prijať opatrenia vedúce k zvýšeniu dezinfekčného plánu jednotlivých pracovísk polikliniky. Pracovníci obdržali ochranné pracovné pomôcky vo väčších množstvách, aby sme zabránili možnej nákaze. Pracoviská všeobecných lekárov a pediatrov boli personálne posilnené, aby zvládali nápor telefonátov. Boli jasne zadefinované postupy komunikácie s pacientmi tak, aby nebolo zvyšované napätie.

Čo vnímate momentálne ako najviac kritické? 

Najviac kritická je nedisciplinovanosť ľudí a zatajovanie skutočností ako je napríklad pozitívna cestovateľská anamnéza, ktoré vedú k zbytočným komplikáciám.

Ako Vám pomohol pitný režim od Mitickej a pre koho bude určený?  

Pitný režim je určený pre zamestnancov, ktorí napriek situácii denne pracujú a sú tu pre pacientov. Vyčlenili sme minerálne vody aj pre seniorov a zdravotne postihnutých, ktorí sú našimi pacientmi. Tí si v aktuálnej situácii nevládzu a nemôžu ísť nakúpiť a dodržiavanie pitného režimu je pre nich veľmi dôležité.

Ako prebieha iniciatíva #mitickapomaha a komu boli doteraz dodané minerálne vody Mitická?

Celý priebeh iniciatívy môžu záujemcovia sledovať na stránke www.mitickapomaha.sk, kde okrem iného nájdu aj informácie o aktuálnom počte rozdaných fliaš minerálnej vody Mitická, či o tom, komu minerálne vody v čase pandémie koronavírusu pomohli. Všetky podrobnosti a aktuality nájdete na www.mitickapomaha.sk a na sociálnych sieťach.

Administrator