Mitická podporila pitným režimom aj organizácie Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj prevzal v rámci iniciatívy #mitickapomaha zásielku minerálnych vôd Mitická. Spoločnosť Trenčianske minerálne vody a.s. v rámci iniciatívy pomáha viacerým Spoločnosť Trenčianske minerálne vody a.s. podporila pitným režimom už viaceré zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť pacientom, seniorom či deťom, ktoré sú na ich pomoc odkázané. Tentokrát dodala pitný režim 16 zariadeniam Bratislavského samosprávneho kraja. Ide najmä o zariadenia a domovy sociálnych služieb pre seniorov, dospelých a deti a zariadenie komunitnej rehabilitácie. Pitný režim tak poslúži viac ako 2 000 klientom a zamestnancom týchto zariadení. V 16 zariadeniach, ktorým Mitická poskytla pitný režim sa spolu nachádza až 927 klientov a 1078 zamestnancov. Zariadenia, ktoré patria do správy BSK poskytujú starostlivosť o seniorov, dospelých, i deti, ako aj o našich handicapovaných ľudí s mentálnym, či fyzickým ochorením. Medzi tieto zariadenia patria najmä Zariadenia sociálnych služieb, Domovy sociálnych služieb a Rehabilitačné centrum. Konkrétne sem patria:  Domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov – Rača, Kaštieľ v Stupave a v Pezinku, Domov sociálnych služieb Rozsutec a P. Podhradie, Domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých – INTEGRA, Javorinská, Kampino a domov prof. Karola Matulaya, Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň, Centrum sociálnych služieb Sibírka, Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA, Zariadenie sociálnych služieb Rosa a Zariadenie komunitnej rehabilitácie Gaudeamus.

„Rozhodnutie podporiť klientov a zamestnancov práve týchto zariadení Bratislavského samosprávneho kraja nebolo náhodné. Prostredníctvom tejto podpory chceme zabezpečiť kvalitný pitný režim a prísun minerálov pre klientov aj zamestnancov, ktorí to najviac potrebujú.“, hovorí Marketingová manažérka spoločnosti Trenčianske minerálne vody a.s.

Ako vyzerá bežný deň, čím sa snažia spestriť pobyt svojim klientom a aké opatrenia boli nevyhnutné v čase pandémie sme sa spýtali kompetentných vo vybraných zariadeniach BSK.

Pitný režim od Mitickej je v Domove sociálnych služieb v Plaveckom štvrtku veľkou pomocou a rozdelí sa medzi prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov. Minerálna voda je pre všetkých v zariadení neustále k dispozícii.

Aká je momentálne situácia vo Vašom zariadení? Ako situácia ovplyvnila chod Vášho zariadenia?
Zmenili sme denný harmonogram aktivít prijímateľov sociálnej služby, viac aktivít vykonávame vonku, v záhrade a okolí budov, keď to počasie dovolí dovolí – máme veľmi pekný areál, veľkú záhradu – pod Plaveckým hradom v blízkosti Malých Karpát. Vnímame krásne okolie zobúdzajúcej sa prírody. Zapájame prijímateľov do dezinfekčných prác, pomoci pri údržbe zelene, výzdobe, ručných prácach a podobne”, približuje situáciu v zariadení, Edita Kruzslíková, riaditeľka Domova sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí.

 


Ako vyzerá bežný deň vo Vašom zariadení? Máte rozvrh aktivít na každý deň? “Bežný deň v našom zariadení  ponúka rôzne činnosti, a rovnako máme aj rozvrh aktivít. Napríklad každý deň sa môžu klienti realizovať v “ateliéri” v rôznych záujmových činnostiach. Od tkania koberčekov, cez výrobu drobných predmetov, ako je výroba darčekových tašiek, ručná výroba papiera, šitie tašiek, levanduľových vrecúšok, voskových vrecúšok, a podobne.  Každý si nájde takú časť činnosti na výrobe, ktorú zvládne a baví ho. Pravidelne raz do týždňa je spevácky krúžok, podľa záujmu aj viac-krát v týždni varenie a pečenie v kuchynke na to vybavenej, “premietanie” filmov na veľkej TV obrazovke v spoločenskej miestnosti. Raz do mesiaca dámsky klub – kde sa venujú starostlivosti o ruky, o celkový zovňajšok – úprava vlasov, popri tom sa samozrejme spolu konverzujú na rôzne témy.”, hovorí Mgr. Michal Petrovaj, riaditeľ Domova sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave.


Pripravujete aj nejaký špeciálny program pre ľudí vo Vašom zariadení?
„Samozrejme, pripravujeme aj špeciálne programy, napr. stretnutie s rodinnými príslušníkmi pri guláši na utužovanie rodinných vzťahov, výlety do okolitých miest – napr. do mesta Skalica, aj osvetovo vzdelávacie prednášky, napr. v rámci Týždňa mozgu, či Jablkového hodovania.
Seniori však uprednostňujú napr. duchovné vyžitie. To spočíva v tom, že dobrovoľníčka chodí čítať z takto orientovanej literatúry, navštevujú katolícke sv. omše, evanjelícke služby božie, majú radi kultúrno-spoločenské programy ako napr. vystúpenia detí z materských škôlok, základných škôl, veľmi obľúbený je aj Najmilší koncert. Ide o hudobné vystúpenie detí našich zamestnancov a vystúpenia speváckych súborov (často chodí napr. súbor Dúbravanka).“, vysvetlil Mgr. Michal Petrovaj, riaditeľ Domova sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave.

Spoločnosť Trenčianske minerálne vody a.s. pomáhala aj v období pandémie Covid-19 v rámci iniciatívy #mitickapomaha. Popri darovaní pitného režimu niekoľkým zariadeniam sme sa zaujímali aj o to, ako toto obdobie jednotlivé zariadenia zvládali.

Pitný režim od Mitickej je v Domove sociálnych služieb v Plaveckom štvrtku veľkou pomocou a rozdelí sa medzi prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov. Minerálna voda je pre všetkých v zariadení neustále k dispozícii.


Ako situácia ohľadne pandémie Covid-19 ovplyvnila chod Vášho zariadenia? “Zmenili sme denný harmonogram aktivít prijímateľov sociálnej služby, viac aktivít sme vykonávali vonku, v záhrade a okolí budov, keď to počasie dovolilo – máme veľmi pekný areál, veľkú záhradu – pod Plaveckým hradom v blízkosti Malých Karpát. Vnímame krásne okolie zobúdzajúcej sa prírody. Zapojili sme prijímateľov do dezinfekčných prác, pomoci pri údržbe zelene, výzdobe, ručných prácach a podobne“, povedala Edita Kruzslíková, riaditeľka Domova sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí.
Mitická rozdala pitný režim 16 zariadeniam v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré minerálne vodu s radosťou prijali.

Aký to bol pocit pracovať so seniormi v čase, keď boli tou najrizikovejšou skupinou?
„V našom konkrétnom prípade vplyvom hektického života alebo iných okolností niektorí klienti “predbiehajú” svoj fyzický vek v porovnaní s priemerom. Sú preto rizikovou skupinou pretože okrem zdravotných problémov sú rizikoví aj čo sa týka motivácie pre naplnený život.“ Aj tu môže urobiť zázrak iba skutočné partnerstvo zo strany všetkých zamestnancov, aby naši klienti nemali priestor na úvahy o svojej zbytočnosti, ale aby dostali sprostredkovane istotu, že nikdy nie je neskoro začať naozaj žiť a nie iba prežívať. Áno teraz, keď sa kolotoč v posledných mesiacoch zabrzdil, mali sme aj my priestor viac premýšľať o špecifikách potrieb našich klientov”, vyjadril sa PhDr. Štefan Tvarožek, riaditeľ zariadenia komunitnej rehabilitácie Gaudeamus.


#mitickapomaha
„Iniciatívu pod názvom #mitickapomaha sme vytvorili pre tých, ktorí boli v čase pandémie najviac vystavení riziku, či už išlo o lekárov, pacientov, záchranárov, ako aj našich seniorov. Nezabudli sme ani na vodičov MHD či ostatných zamestnancov nemocníc a polikliník. Medzi podporenými zariadeniami bolo Detské Kardio centrum v Bratislave, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), záchranári spoločnosti FALCK Záchranná a.s., Life Star Emergency s.r.o. a mnohé ďalšie. Sme veľmi radi, že sa nám v rámci tejto iniciatívy podarilo podporiť viac ako 100 zariadení a tisíce ľudí po celom Slovensku.”, dodala Monika Mišíková, marketingová manažérka spoločnosti.

Administrator