Mitická v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva darovala pitný režim viac ako 5 000 zamestnancom

Bratislava, 11. máj 2021Spoločnosť Trenčianske minerálne vody a.s. pomáha nemocniciam v ťažkých časoch. Ľuďom v prvej línii opätovne darovala pitný režim. Mitická spolu s Ministerstvom zdravotníctva venovala minerálnu vodu pre lekárov, sestry a pomocný personál do 40 zdravotníckych zariadení, nemocníc a polikliník.

Mitická začala s darovaním pitného režimu už počas prvej vlny pandémie v minulom roku. V rámci iniciatívy Mitická pomáha, darovala minerálnu vodu ľuďom v prvej línii. Pandemická situácia sa síce pomaly zlepšuje, ale nemocnice ju stále dostatočne pociťujú.

Vďaka Mitickej majú zamestnanci v prvej línii postarané o pitný režim, ktorý je počas náročných pracovných dní pre telo nevyhnutný.

Spoločnosť tentokrát dodala pitný režím do 40 zdravotníckych zariadení, nemocníc a polikliník, s najväčším počtom pracovníkov na Covid oddeleniach. Išlo o nemocnice v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne, Nitre, Martine, vo Zvolene, Nových Zámkoch, Žiline, Trnave a iných.

“Opätovne sme sa rozhodli darovať minerálnu vodu lekárom, sestrám a pomocnému personálu v našich zdravotníckych zariadeniach.  Uvedomujeme si náročnosť situácie, zodpovednosť a ťažkú prácu ľudí v prvej línii. Veríme, že Mitická vďaka svojmu zloženiu a priaznivému pomeru minerálov, pomôže predovšetkým zlepšiť fyzickú a psychickú pohodu ľudí, ktorí to momentálne najviac potrebujú.”, vyjadrila sa Monika Mišíková, marketingová manažérka spoločnosti Trenčianske minerálne vody a.s.

Zásoby minerálnej vody dostalo niekoľko zariadení v Bratislave, medzi ktorými boli aj Univerzitná nemocnica, NÚSCH a Národný onkologický ústav. Detská fakultná nemocnica v Košiciach, Fakultná nemocnica F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. a iné. Pitný režim od Mitickej však do mnohých ďalších zariadení po celom Slovensku.

Viac informácií o minerálnej vode Mitická a našich aktivitách nájdete na webstránke www.miticka.eu a na sociálnych sieťach:

FB: Mitická (https://www.facebook.com/mitickask)

Instagram: miticka_official (https://www.instagram.com/miticka_official/)

Youtube: Mitická (https://www.youtube.com/channel/UCmsS2Gi8BgzOEhb6DudqCIQ)

Monika Mišíková