Nový TV spot Mitickej sprevádza známa pieseň Katky Knechtovej

Bratislava, 20. apríl 2021
Spoločnosť Trenčianske minerálne vody a.s. vytvorila v spolupráci s reklamnou agentúrou PACKY ADVERTISING nový televízny spot, v ktorom prezentuje priaznivé benefity minerálnej vody Mitická.
Celé nakrúcanie prebiehalo v prírode, odkiaľ samotná voda pochádza.

V novom TV spote chceme ľuďom priblížiť Mitickú ako minerálnu vodu pre zdravie, vitalitu a psychickú pohodu.
Taktiež v ňom upozorňujeme na jej benefity a fakt, že je úplne pre každého – od mladých ľudí až po seniorov”, hovorí Monika Mišíková, marketingová manažérka spoločnosti Trenčianske minerálne vody a.s.

Mitická je vďaka svojmu zloženiu vhodná na každý deň. Práve preto s ňou každý môže mať “O dúšok lepší deň”. V tomto duchu sa nesie celá idea nového TV spotu spoločnosti, ktorý, prezentuje čistotu a benefity minerálnej vody Mitická.

“V hlbinách sa začína jej cesta.
V srdci Strážovských vrchov
vyviera prameň, ktorý je darom.”

Mitická vzniká v čistej prírode. Je minerálnou vodou, ktorá vyviera v srdci Strážovských vrchov a preto sa aj celý TV spot odohráva uprostred lesa. Hlavnou myšlienkou je odprezentovať Mitickú ako minerálnu vodu, vďaka ktorej je deň nielen lepší, ale aj produktívnejší, vitálnejší, aktívnejší či tvorivejší. Priaznivý pomer vápnika a horčíka a nízky obsah sodíka dodajú každému potrebné minerály a energiu pre lepší deň.

Prvotnou myšlienkou pri tvorbe kreatívnej idei bolo prenesenie ľudí do prírody, odkiaľ Mitická pochádza. Do spotu sme obsadili hercov všetkých vekových kategórií a vyobrazili viacero aktivít, ktoré sú vďaka Mitickej jednoduchšie. Celým TV spotom nás sprevádza známa pieseň Svety od známej slovenskej speváčky Kataríny Knechtovej, ktorá nahovorila aj voiceover k finálnemu spotu”, vyjadril sa Peter Packaň z reklamnej agentúry PACKY ADVERTISING.

Diváci budú mať možnosť vidieť nový spot už v máji na TV JOJ, JOJ Plus a TV WAU. Okrem televíznych staníc bude dostupný aj na sociálnych sieťach spoločnosti a na YouTube Mitická.

Administrator