#PRELEPŠÍDEŇ – Michaela Staneková, o.z. Žime krajšie

Spoločnosť Trenčianske minerálne vody, a.s. si vo svojej novej kampani #prelepšídeň uvedomuje, že nielen v ťažkých časoch je dôležité vnímať MY namiesto Ja. Práve preto je vzájomná podpora a ohľaduplnosť voči ostatným a okoliu čoraz viac dôležitá. Skúsme sa nachvíľu zastaviť a vnímať, čo sa vôkol nás deje. Mitická predstavuje ľudí, ktorí prostredníctvom projektov rôzneho zamerania pomáhajú svojmu okoliu.

Nová kampaň sa prezentuje formou príbehov ľudí, ktorí svojou činnosťou motivujú a menia našu spoločnosť k lepšiemu. Mitická predstavuje už druhý kampaňový príbeh, a to konkrétne Michaelu Stanekovú, jednu zo zakladateliek susedskej komunity v Dúbravke.

“Niekedy potrebujeme inšpiráciu, aby sme si uvedomili, že naozaj každý z nás môže byť prínosom pre svoje okolie. Podpora a vzájomná ohľaduplnosť sú základom pre zmenu, ktorú môže iniciovať ktokoľvek z nás. Preto sa inšpirujme navzájom #prelepšídeň a spoločne meňme veci k lepšiemu”, hovorí Monika Mišíková, marketingová manažérka spoločnosti Trenčianske minerálne vody, a.s.

Michaela Staneková, jedna zo zakladateliek susedskej komunity v Dúbravke.

Povedz nám niečo o sebe. Ako si sa dostala k založeniu OZ?
V roku 2013 som počas materskej dovolenky stretla Romanu a Zuzku. Dve akčné mamy, ktoré rozmýšľali podobne ako ja. Rozhodli sme sa, že skúsime zlepšiť naše okolie. S Romanou a Zuzkou sme si preto založili občianske združenie so spoločným cieľom.
Vytvoriť v našom susedstve prívetivé prostredie, ktoré svojim obyvateľom ponúka rôznorodé aktivity.

Deti zo susedstva spoločne pomáhajú v komunitnej záhradke.

Založili sme si občianske združenie so spoločným cieľom. Vytvoriť v našom susedstve prívetivé prostredie, ktoré svojim obyvateľom ponúka rôznorodé aktivity.

Michaela staneková

Čomu sa venuješ a aké sú tvoje hlavné projekty?
Naše združenie sa venuje trom hlavným oblastiam aktivít. Sú to najmä ekologické projekty pre miestnu dúbravskú komunitu. Vznikli projekty ako napríklad komunitné kompostovanie, či upratovacie brigády okolia. Taktiež sa venujeme aj revitalizácii detských ihrísk, ktoré sú pre rodiny s deťmi veľmi dôležité. Pre budovanie susedských vzťahov organizujeme kultúrne podujatia pre rodiny s deťmi ako napríklad divadielka a letné kino, či aktivity ako Vianočný punč a swapy oblečenia.

Michaela Staneková pri komunitnom kompostovisku v Dúbravke.

Ako sa darí vašim ekologickým projektom?
Prvé komunitné kompostovisko v Dúbravke sa nám podarilo založiť v roku 2016 v spolupráci s Priateľmi Zeme. Ide o jeden z dlhodobých projektov nášho OZ. Doposiaľ sa nám podarilo podporiť vznik komunitných kompostovísk na ďalších troch miestach (2 v Dúbravke a 1 v Lamači). Ide o projekt, ktorý má viaceré prospešné roviny. Jednou z nich je starostlivosť o životné prostredie cez znižovanie odpadu v domácnosti a vytváranie kompostu. Rovnako dôležité je aj budovanie medzisusedských vzťahov a vzdelávanie ohľadom kompostovania formou workshopov. V neposlednom rade je to samozrejme aj inšpirácia pre ostatných obyvateľov, ktorí majú taktiež chuť konať a vytvárať podobné projekty na svojom sídlisku.

Prečo vnímaš kultúrne podujatia v rámci komunity ako dôležité?
Každý rok od založenia nášho OZ prinášame kultúru priamo na ihrisko. Pozývame rôznych umelcov, ktorí pripravia predstavenie pre deti na ihrisku pod holým nebom. Podujatie má priateľskú a veľmi príjemnú atmosféru. Deti sedia na dekách, niektoré sa hrajú na preliezkach, rodičia debatujú. Prirovnala by som to k malému sídliskovému letnému mini festivalu. Každý rok naše OZ pripravuje na ihrisko letný program, ktorý zahŕňa najmä divadielka a letné kino koncom augusta.

Divadielko pod holým nebom priamo na detskom ihrisku v Dúbravke.

Čo ťa motivuje pokračovať, organizovať a vymýšľať nové projekty?
Hlavnou motiváciou je pre mňa robiť veci lepšie a krajšie. Vytvárať priestor a medziľudské vzťahy, z ktorých má človek radosť. Či už je to nová preliezka, novozasadený strom, debata so susedmi na ulici. Motiváciou číslo jedna sú pre mňa samozrejme aj moje deti, pre ktoré si želám pekné a priateľské prostredie, v ktorom vyrastajú. Chuť pokračovať ďalej nám dodáva najmä pozitívna reakcia okolia a taktiež viditeľné a hmatateľné výsledky našej snahy. Odvahu pokračovať nám dodáva viacero vecí. Sú to napríklad úsmevy a radosť detí, keď na ihrisku pribudne nová preliezka, viditeľná snaha ľudí naokolo o zmenu okolia k lepšiemu a v neposlednom rade aj vytváranie pozitívnych vzorcov správania u detí. Samé sa začali pýtať kedy opäť pôjdeme zbierať odpadky do lesa a podobne.

Susedia s deťmi sa vďaka komunitnej záhrade pravidelne stretávajú.

Myslím si, že je dôležité, aby ľudia na sídlisku venovali svojmu okoliu svoju energiu a čas.

Michaela staneková

Čo by ste poradili, prípadne odkázali ľuďom, ktorí majú ambíciu začať pomáhať ľuďom?
Myslím, že najdôležitejšie je nebáť sa a vystúpiť zo zabehnutých koľají. Ak má človek chuť meniť okolie k lepšiemu, netreba okolo toho príliš meditovať, ale treba začať konať. Nájsť vo svojom okolí podobne zmýšľajúcu osobu, lebo veď v dvojici alebo malej skupinke sa to lepšie tiahne. A potom ešte dávka nadšenia pre danú vec a úspech je zaručený.

Pozrite si celý príbeh na našom YouTube kanáli Mitická.

Administrator