Spoločnosť Trenčianske minerálne vody ako Váš obchodný partner sa snaží o neustále zvyšovanie kvality svojich výrobkov a o presadzovanie inovatívnych postupov. Preto by sme veľmi ocenili Váš názor na úroveň súčasnej spolupráce s našou spoločnosťou. Zodpovedanie deviatich otázok dotazníka Vám zaberie maximálne 5 minút a my získame cenné informácie a podnety na ďalšie zlepšovanie sa.

Ďakujeme.